Serviceanmälan

Exempel på akuta ärenden är vattenläckage, brand, elavbrott och liknande.

Ring 076-769 31 19

Jourtelefon 0723-27 69 69 (efter kontorstid)


Om du upptäcker att något inte fungerar i eller kring din fastighet uppskattar vi om du gör en serviceanmälan. Ju snabbare vi kan åtgärda problemen desto bättre. Vår ambition är att inom 24 timmar återkomma med ett svar om hur vi åtgärdar problemet.