Integritetspolicy

Personlig integritet är viktigt för Cormac Förvaltnings AB. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar exempelvis om insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Cormac Förvaltnings AB, med org. nr. 556332-7930, är ansvariga för all behandling av företagets personuppgifter som sker. Kontakta kontakt@cormac.se för att komma i kontakt med oss angående behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Hos oss kan du känna dig trygg med att vi aldrig ber om några personuppgifter som inte krävs för att vi ska kunna fullfölja vårt avtal, och som aldrig samlas in utan en laglig grund. Vi behandlar i huvudsak ditt namn och kontaktuppgifter, uppgifter och innehåll som du själv publicerar (exempelvis via våra sociala medier) samt cookies.

När kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter?

Vi lämnar inte ut några av dina personuppgifter till tredje part, om du inte själv har lämnat samtycke eller om det inte krävs för att fullfölja våra förpliktelser till avtal eller lag.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter, kontakta kontakt@cormac.se.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.