TIDSPLANEN FRAMSKJUTEN

Som en följd av den osäkerhet det aktuella världsläget medfört har vi beslutat oss för att pausa vårt spännande bostadsprojekt Skimra.